Rotisserie kullgriller for de større kjøttstykkene

En rotisserie-grill dreier kjøttet sakte over grillen for et perfekt reultat - og gir en flott opplevelse! Disse kullgrillene gjør seg spesielt godt til å grille store kjøttstykker som lammelår over det glødende kullet. Kjøper du deg en rotisserie-kullgrilll kan du altså be venner og familie på grillopplevelser som for eksempel langsomt stekt og saftig, sprø heltstekt kylling. Bedre blir det ikke!

Fire tips til rotisseri-grilling | Alle kullgriller

Rotisserie grill fra Heston Blumenthal med sin egen Rotiscope-teknologi, som også er klar til dyst på bare ti minutter. Grill hel kylling samtidig med grønnsakene på den enorme grillflaten om du vil!

Helgrille lammelår, kylling og andre saftige kjøttstykker på opp til 15 kg. Denne gillen er også klar på bare 10 minutter og har en grillflate på hele 1659 cm2.

Rotisserigriller

Rotisserigrilling er å plassere det som skal grilles på et spyd som så roteres. Denne metoden hjelper å holde kjøttet saftig ved at rotasjonen «baker» kjøttet i egen saft. Samtidig sørger rotissiergrilling for at større stykker kjøtt blir jevnt tilberedt ved å stadig vende om på hvor intensivt varmestrålingen treffer.

Det er ikke overraskende at det har fått navn etter det definerende elementet, «rotering». Som en sidenote kan nevnes at det å stikke maten på et spyd og rotere over ild kan være den eldste tilberedningsformen vi kjenner til, og fremdeles er det en flott måte å grille på, mye på grunn av de nevnte karakteristika ved rotisserigrilling. 

Den karakteristiske roteringen og behandlingen av kjøttet gjør at metoden er særlig god for større stykker av den valgte råvaren. - Det å grille en hel kylling, eller å grille lammelår, dette er typiske rotisseri-retter.


Noen griller kommer med denne funksjonen, andre har det som tillegg, og det finnes også dedikerte rotisserigriller å få kjøpt. Merk at det kan være lurt å gå for et spidd som er automatisk, at en da ikke trenger å stå og manuelt vri om. 


Pass også, naturlig nok, på at spiddet du kjøper er tilpasset din grill. Videre kan du også få kjøpt påheng til spiddene, mer eller mindre en form for kurv, som er velegnet for stykker av eksempelvis fisk, eller grønnsaker. Med riktig spidd og tilbehør vil rotisseri gi deg et resultat å være stolt av, og imponere gjester – eller katten.

Tips for å få best resultat av rotisseri grillingen

  1. Først og fremst: ikke plasser maten for nærme kullet, indirekte varme er hva en ønsker ved rotisserigrillingen. Navnet er litt misvisende da det ikke er flammen, eller grilling, som tilbereder maten per se: Den steker i sin egen væske, mens utsiden blir grillet. For å sørge for at resultatet av dette blir best mulig trenger rotisseri godt med tid, og jevn varme.
  2. Pass også på at maten er trygt forankret på spiddet, og balansert, dette for å sørge for at rotasjonen er smidig og at maten blir jevnt behandlet. Ta deg tid til å passe på at råvaren er balansert og sjekk at spiddet roterer lett. Har du et lokk, så la det være lukket, slik at du fanger og holde ved like varmen rundt kjøttet også.
  3. Dersom du griller rett over kull, eller ild, uten noe lokk så plasser rotisseri spydet slik at det er i midten av varmen, bygg gjerne opp kullene rundt, dette for å garantere en jevn varme.
  4. Og som alltid: La kjøttet hvile før du kutter det opp!