Invite kullgriller

Invite er et merke som setter pris og verdi for pengene i fokus. Her har man anleding til å gjøre et kupp, og med simpelt vedlikehold og tørr oppbevaring er disse grillene så gode som gull.